Header schoon


In de oorlog (1940-1945) is het idee om een Avondvierdaagse te gaan organiseren in de provincie Utrecht ontstaan. Veenendaal volgde in 1947 met 119 deelnemers vanuit de Eierhal in de Achterkerkstraat en later vanuit de Neveda. Één van de eerste organisators en voorzitter was R. Breekveldt sr, tevens voorzitter van de Ritmeester wandelvereniging en van Manen met nog enkele andere betrokkenen. Het wilde toch nog niet echt gaan groeien, want in 1950 waren het nog maar 48 mensen die zich melden voor deelname, maar de organisatie liet zich niet uit het veld slaan, onder het motto, alle begin is moeilijk en de aanhouder wint, ging men toch door en kregen later gelijk. Het aantal is weer gaan groeien en één van de deel-nemers die jaarlijks terugkeerde was de heer Harinck uit Amerongen, een pracht mens, veel mensen kenden hem. Andere bekende deelnemers zijn: Mevr. Breekveldt, de heren Spanjerberg, Viegen, Van Manen, Van de Scheur, Vermazen, Elsacker en de fam. Sukkel met de wandelsportvereniging SSS.

In 1957 werd opnieuw van Startburo gewisseld, het werd de Dr. Heksterschool en daardoor raakte het hoofd van de school, dhr. H. Walle bij de organisatie betrokken. Dit werd later de Instuif aan de J.G. Sandbrinkstraat met een top jaar van1274 deelnemers in die tijd. Later in de jaren 1950 - 1960 werden er veel wandelverenigingen opgericht zoals o.a. V.D.Z. door de dochter van Breekveldt sr., Joop. Pr. W.Alexander, SSS, en van bedrijven zoals o.a. Ritmeester, Hollandia Trico met de fam. Spanjerberg, S.K.F., Frisia, V.S.W, Hollandia wol, Neveda, Ds. van Schuppen, Pehave en natuurlijk de scholen waren erbij. Er waren scholen welke eigen kleding droegen zoals de Groentjes (Groen van Prinstererschool), P.B.S.V (Pr. Beatrixschool) en de V.G.L.O. rood/witte kleding. Vanaf die tijd had Veenendaal de Avondvierdaagse in haar armen gesloten en begon het deelnemers aantal gestaag te groeien. Later was er toch nog weer enige terugval.

Voor de intocht werden de deelnemers toentertijd verzameld bij de S.K.F. Later ook nog op de Polderweg. Er kon gestart worden voor de intocht, daar hoorde het defilé door de Hoofdstraat bij, langs het oude Gemeentehuis waar de burgemeester op het bordes stond. De binnenkomst was op het veldje bij het O.C.B. gebouw aan de Sandbrinkstraat. Nadat Rein Breekveldt jr. in zijn jeugd had meegemaakt hoe druk zijn vader er jaar in jaar uit mee was, was zijn enthousiasme om te gaan helpen in eerste instantie niet zo groot, doch hielp hij later zijn vader wel mee met hand en spandiensten zoals lijsten overschrijven en mappen indelen. Toen R. Breekveldt sr. in 1964 onverwachts kwam te overlijden kreeg Rein Breekveldt jr. het verzoek van de Sticht Gooise Wandelsport Bond of hij de organisatie niet wilde overnemen. Met de hem bekende drukte heeft hij wel getwijfeld, want het waren nu ongeveer 700 deelnemers, maar toch is hij in de voetsporen van zijn vader getreden en werd hij in 1965 voorzit-ter, benoemd door de Sticht Gooise Wandelsport Bond.

Na de periode dat de wandelaars voor het defilé werden ontvangen aan de Sandbrinkstraat, zijn we voor de opstelling van de intocht neergestreken in het Stadspark met zijn smalle bruggetje (wat een drukte). Daar vandaan kon de intocht gaan beginnen met een defilé langs het bordes van het nieuwe Gemeentehuis aan het Raadhuisplein in aanwezigheid van Burgemeester en of wethouders, er werd altijd wel een toespraak gehouden en als feestelijke afsluiting werd dan gevraagd de organisatie te bedanken voor het vele werk. Onder luid gejuich werden alle bloemen omhoog gehouden voor de organisatie en was het een bloemenzee op het Raadhuisplein, die waardering deed je altijd wel goed. Ook de opvang in het stadspark werd te klein en zo werd er uitgeweken naar een opstelplaats op de Duivenweide achter de Duivenwal en het defilé werd afgenomen bij de finish op de Verlengde Sportlaan.

De Avondvierdaagse bleef maar groeien en groeien, zoveel zelfs dat we in 1980 met onze 2072 deelnemers niet meer pasten op het Raadhuisplein, wij moesten uit gaan kijken naar een andere startplaats. Het nieuwe startbureau werd in 1980 gevonden bij voetbalvereniging Unitas ’48 op het sportpark Panhuis. De Avondvierdaagse verhuisde, en het aantal deelnemers groeide maar door, tot het een echt groot Veenendaals evenement is geworden waar heel veel Veenendalers op de één of andere manier bij betrokken raakten. Het gevolg was dat er steeds meer vrijwilligers nodig waren, gelukkig was dat geen probleem. Inmiddels zijn zo`n 60 vrijwilligers ieder jaar actief, die in het bestuur of op het startbureau of in de buitendienst vrijwillig mee werken om het allemaal in goede banen te leiden. Sommigen al meer dan 25 jaar. En zonder deze vrijwilligers is een organisatie van dit niveau niet te doen.

Natuurlijk waren er de hoogtepunten, niet alleen het deelnemers aantal dat regelmatig bleef stijgen, maar het inschrijven van de 50.000e wandelaar in 1988 en tien jaar later in 1998 de grootste organisatie plaats van de provincie Utrecht, en landelijk staan we zeker bij de top drie. We zijn als bestuur en natuurlijk ook alle vrijwilligers, hier echt trots op. En dan in 2000 bij de eeuwwisseling, de 100.000e wandelaar in Veenendaal. Het aantal deelnemers was inmiddels opgelopen tot 4403. Als je iets langdurig doet maak je kans dat je gehuldigd wordt, zo kreeg Rein Breekveldt de zilveren en de gouden speld van verdienste van de Sticht Gooise wandelsport Bond. In 1995 Sportlid van verdienste van de Gemeente Veenendaal, en een hoogtepunt was voor hem natuurlijk de benoeming in 1997 tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De Avondvierdaagse is elk jaar weer een uitdaging om te organiseren en het allemaal in goede banen te leiden.

Maar als dan de feestelijke intocht er weer is, onder begeleiding van de vele Muziekkorpsen, en je weet dat de eerste deelnemers al op het sportpark aan het binnenkomen zijn, en de laatste nog van de Spoorlaan moeten vertrekken, (de huidige opstelplaats) toegejuicht door de duizenden mensen langs de intochtroute en je ziet al die blijde gezichten die allen trots het Avondvierdaagse wandelkruis in ontvangst komen nemen, dan zeggen wij:
Veenendaal… dit is de Avondvierdaagse, een evenement dat staat!!!

Als alles weer opgeruimd is genieten wij met alle 60 vrijwilligers nog even na onder het genot van een hapje en drankje en dan zeggen we tegen elkaar, Zo, deze staat weer, daar doen we het voor, tot volgend jaar.

Avondvierdaagse: Het huidige bestuur bestaat uit:
Anton Huibers (voorzitter)
Adrie Heikamp (secretaris)
Corine Pitlo-van Kruistum (penningmeester)
René Vos

 
 

De jaren 1955 tot ±1970 waren bloeiende tijden voor de wandelsport in Veenendaal, veel bedrijven en scholen hadden een eigen wandelvereniging, daarnaast waren er ook de wandelsportverenigingen. Voor zover ze ons bekend zijn, zullen we proberen deze op een rij te zetten.

Wandelsportverenigingen:

V.D.Z.
Pr. Willem Alexander
P.B.S.V.
S.S.S
D.E.O.S.

Bedrijfswandelverenigingen:

Ritmeester
Hollandia Trico
S.K.F.
Frisia
V.S.W.
Hollandia Wol
PeHaVe (Speciaal)
Newo (Neveda)
D.S. v. Schuppen

Schoolwandelverenigingen:

Gr. v. Prinstererschool
Patrimoniumschool
Pr. Beatrixschool
V.G.L.O. 

Avondvierdaagse Veenendaal

 

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parelhoenstraat 46, 3815 AG Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174