Header schoon

 

Alle deelnemers dienen tijdens de Avondvierdaagse zowel binnen als buiten de bebouwde kom rechts te lopen, tenzij anders wordt aangegeven door de organisatie.

Een ieder is verplicht zich iedere avond te melden aan het startbureau, zowel bij de start als aan de finish.

In geval van extreme weersomstandigheden, zoals o.a. regen, onweer of dreigend onweer, bepaalt alleen de Algemeen Leider Avondvierdaagse of er die betreffende avond gewandeld gaat worden, dan wel het parkoers ingekort wordt. Als men op eigen initiatief besluit om niet te wandelen, zal uitsluiting van deelname volgen voor de rest van de Avondvierdaagse. Parkoerswijzigingen en of afgelastingen zullen alleen gegeven worden door medewerkers, herkenbaar aan groene veiligheidsvesten. 

Voor de groepen geldt op de 4e. en laatste avond dat het vanaf de start niet is toegestaan de voor u lopende groep in te halen. U dient aanééngesloten te blijven lopen. Ook is het niet toegestaan op deze avond te stoppen om versnaperingen uit te delen aan de deelnemers. U DIENT ZICH HIER STRIKT AAN TE HOUDEN. De reden van deze maatregel is om op de laatste avond lange wachttijden te vermijden. De maatregel geldt dan ook vanaf de start om 18.00 uur tot en met de aankomst op het Evenemententerrein. Helaas houdt niet iedereen zich hier aan, en geeft dit zeker problemen op het moment van invoegen als de 5 en 10 km. weer samen gevoegd wordt op De Vijftien Morgen.

Geheel ten overvloede brengen wij u wederom onder de aandacht dat een herinnering alleen dan en mag worden uitgereikt, als men ook daadwerkelijk en zonder uitzondering, 4 (vier) avonden aanééngesloten heeft deelgenomen aan de avondvierdaaagse. Dit, en dat zal een ieder begrijpen, om de medaille zijn waarde te laten behouden naar de geleverde prestatie van de deelnemer/ster. Wij als organisatie proberen hierop toe te zien, maar verwachten van u dat u als ouder, verzorger, en/of begeleider er op toe zult zien en er naar zult handelen.
Wij rekenen op u.

Wij wensen u vier prettige wandelavonden toe en hopen u in 2024 als de 76e. Avondvierdaagse wordt georganiseerd van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 juni weer als deelnemer te mogen inschrijven.

Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
A. Huibers 
Telefoon: 06-46560019

 

Avondvierdaagse Veenendaal

 

Sticht Gooise Wandelsport Bond

Parelhoenstraat 46, 3815 AG Amersfoort

Opgericht 26 maart 1934

KvK 40476174