Avondvierdaagse Voorschriften

S.V.P. Uitreiken aan de begeleiders/sters van iedere groep

Waar moet u aan denken tijdens de Avondvierdaagse???

UW STARTNUMMER IS……….

DE VERTREKTIJD VOOR UW GROEP IS………. uur.

U en uw groepsleden dienen 10 minuten voor de vertrektijd aanwezig te zijn. Eerder is niet nodig, anders staat u onnodig lang te wachten.

1. U dient zich iedere avond voor de start en na het wandelen te melden aan het startbureau om uw startkaart te laten afstempelen, en de eventuele uitvallers op te geven. De organisatie behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs het door u opgegeven deelnemers aantal te controleren.

2. Wellicht geheel ten overvloede, willen wij u nogmaals onder de aandacht brengen dat een herinnering alleen dan en mag worden uitgereikt als men ook daadwerkelijk en zonder uitzondering, 4 (vier) avonden aanééngesloten heeft deelgenomen aan de avondvierdaagse. Dit, en dat zal een ieder begrijpen, om de medaille zijn waarde te laten behouden naar de geleverde prestatie van de deelnemer/ster.

3. De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien nodig, het parkoers te wijzigen, in te korten of te verlengen.

4. U bent verplicht het onvoorwaardelijk opvolgen van de aanwijzingen van de Algemeen Leider, de organisatie en/of de Politie. Bij geen gehoor geven aan hun aanwijzingen kan voor de deelnemende groep of wandelaar UITSLUITING voor verdere deelname volgen. In geval van extreme weersomstandigheden, zoals o.a. regen, onweer of dreigend onweer, bepaalt alleen de Algemeen Leider Avondvierdaagse of er die betreffende avond gewandeld gaat worden, dan wel het parkoers ingekort wordt. Als men op eigen initiatief besluit om niet te wandelen, zal uitsluiting van deelname volgen voor de rest van de Avondvierdaagse. Parkoerswijzigingen en of afgelastingen zullen alleen gegeven worden door medewerkers, dan herkenbaar aan groene veiligheidsvesten.

5. U dient met uw groep op het trottoir te wandelen, of indien niet aanwezig aan de uiterste rechterzijde van de rijweg, of op aanwijzing van de organisatie. Men mag met niet meer dan 3 (drie) personen naast elkaar wandelen

6. Denk aan de veiligheid van u en uw groepsleden bij het oversteken van de kruispunten en voorrangswegen.
Laat de rustpauzes van uw groep plaats vinden op een veilige plaats,
dus NIET OP DE WEG OF BIJ EEN KRUISPUNT!!!

7. Zie er op toe dat er geen afval op de straat wordt gegooid, maar maak gebruik van de plastic afvaltas welke u iedere avond kunt verkrijgen op het startbureau.
MAAK VAN DE AVONDVIERDAAGSE GEEN VUILVIERDAAGSE.

8. Het gebruik van alcohol tijdens de Avondvierdaagse is niet toegestaan


9. VERPLICHT 4e EN LAATSTE AVOND!!!
Vanaf de start is het niet toegestaan de voor u lopende groep in te halen. U dient aanééngesloten te blijven lopen. Ook is het niet toegestaan te stoppen om versnaperingen uit te delen. U dient zich hier strikt aan te houden. De reden van deze maatregel is de laatste avond zoveel mogelijk de lange wachttijden te beperken.

10. Om ouders en belangstellenden onnodig gezoek te besparen raden wij u aan, uw school of groep een duidelijk herkenbaar teken te laten dragen. Bijv: een bord met startnummer, een vlag een spandoek of T-shirts.

11. Wij wensen u vier prettige wandelavonden toe en hopen u in 2025 weer te mogen inschrijven als dan de Avondvierdaagse wordt georganiseerd van dinsdag 3 juni t/m vrijdag 6 juni.